Back to top

O MREŽNICI

26.02.2015

Dio obalnog pojasa vodotoka rijeke Mrežnice, tok rijeke sa kanjonom, je predložen za zaštitu u kategoriji parka prirode. To podrazumijeva njen tok u dužini od 62 km do ušća u rijeku Koranu, sa oba kraja Primišljanske Mrežnice i pritokom rijekom Tounjčicom. Mrežnica se odlikuje izvanrednom ljepotom – kontrast kamenitog, stjenovitog kanjona, šuma, livada i zeleno-plave rijeke. Krase je i brojne sedrene barijere – slapovi. Voda rijeke Mrežnice ima vrlo visok stupanj nezagađenosti, stoga je s pravom možemo nazvati biserom među hrvatskim rijekama.